Reikningar og innheimta

Upplýsingar um innheimtuferli Orkusölunnar

Reikningar frá Orkusölunni eru á eindaga annan virkan dag hvers mánaðar.

Kröfur til greiðslu birtast í heimabanka viðskiptavina og hægt er að nálgast alla reikninga á þjónustuvef Orkusölunnar.

Hvað gerist ef krafa er ógreidd eftir eindaga?

Dráttarvextir reiknast á höfuðstól kröfunnar eftir eindaga. Innheimtuviðvörun er send bréfleiðis 10 dögum eftir eindaga (sjá gjaldskrá hér fyrir neðan).

Höfuðstóll kröfuInnheimtuviðvörun
0-4.999 kr.750 kr.
5.000 kr. og hærra950 kr.

Milliinnheimta hjá Motus

Þegar liðnir eru 20 dagar frá eindaga, er krafan færð Motus til innheimtu og er þar með ekki lengur í umsjá Orkusölunnar. Motus sendir innheimtubréf sem ber með sér aukinn kostnað (sjá gjaldskrá hér fyrir neðan) og hefur umsjón með innheimtu skuldarinnar þaðan í frá.

Kostnaður við innheimtubréf

Höfuðstóll kröfuInnheimtubréf 1-3
0-4.999 kr.1.300 kr.
5.000-10.499 kr.2.100 kr.
10.500-84.999 kr.3.700 kr.
85.000 kr. og hærra5.900 kr.

Kostnaður við innheimtubréf er því breytilegur og ákvarðast með hliðsjón af höfuðstól kröfu. Upphæðir eru ákvarðaðar í samræmi við reglugerð um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar o.fl. nr. 133/2010.

Samið um skuld í millinnheimtu

Til þess að semja um skuld hvetjum við þig til að hafa samband við Orkusöluna ef krafan er ekki enn komin yfir eindaga. Sé krafan komin í innheimtu hjá Motus, hefur þú samband við þjónustuver Motus í síma 440 7700 eða skráir þig inn á greiðendavef Motus á vefslóðinni ekkigeraekkineitt.is.

Lokun á raforkuafhendingu

Ef ítrekaðar innheimtutilraunir og áminningar vegna vanskila hafa ekki borið árangur og ekki hefur verið samið um vanskilin, verður ekki komist hjá öðru en að grípa til kostnaðarsamra lokunaraðgerða. Lokun á afhendingu raforku er framkvæmd í samstarfi við viðkomandi dreifiveitu og kostnaður við þá aðgerð er skv. verðskrá dreifiveitunnar hverju sinni.