Rekstur Orkusölunnar

Orkusalan kolefnisjafnar starfsemi sína ásamt vinnslu orku úr eigin virkjunum.

Orkusalan er eina orkufyrirtækið á almennum markaði sem kolefnisjafnar eigin vinnslu og því er kolefnisspor raforkunnar með tilliti til bindingar ekkert.

Orkusalan hefur í samstarfi við Eflu verkfræðistofu haldið utan um þá losun sem við kemur starfsemi fyrirtækisins. Allur rekstur Orkusölunnar hefur frá upphafi verið kolefnisjafnaður með eigin skógrækt, en þar má telja akstur og flugferðir starfmanna innan- og utanlands ásamt daglegum rekstri virkjana og skrifstofa.

Skógur Orkusölunnar bindur 122 tonn CO2 á ári

Snjallari fyrirtæki
 • Losun
  tonn CO2
  Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá rekstri fyrirtækisins árið 2019.
 • Binding
  tonn CO2
  Binding kolefnis í Skeiðsfossskógi.
 • Umfram binding
  tonn CO2
  Skeiðsfossskógur bindur rúmlega þrefalt magn losunar gróðurhúsalofttegunda frá rekstri Orkusölunnar.

Skógrækt

Frá því að Orkusalan var stofnuð hefur fyrirtækið ræktað skóg við Skeiðsfossvirkjun. Markmið skógræktarinnar er að rækta fjölnytjaskóg sem fellur vel að landinu. Skógurinn bindur kolefni, jafnar vatnsbúskap og eykur frjósemi jarðvegs. Svæðið er einnig nýtt til útivistar allan ársins hring með þeirri fjölbreytni og skjóli sem skógurinn gefur.

Stærð skógræktarsvæðisins er 65 hektarar og þekur skógur Orkusölunnar 19 hektara og bindur 122 tonn CO2 á ári. Skógurinn bindur því um þrefalt magn þeirra losunar gróðurhúsalofttegunda sem fylgir rekstri fyrirtækisins. Orkusalan mun halda áfram að rækta skóginn á næstu árum og auka nýtingu skógræktarsvæðisins.

Skógurinn okkar er að binda á við 610 ferðir í kringum landið á fólksbíl á hverju ári.

Hvernig kolefnisjöfnum við eigin framleiðslu?

Þrátt fyrir að Orkusalan geti kolefnisjafnað rekstur fyrirtækisins með eigin skógrækt þá var einnig ákveðið að kolefnisjafna alla vinnslu frá eigin virkjunum. Vinnsla á rafmagni veldur mismikilli losun en öll okkar vinnsla kemur frá vatnsaflsvirkjunum sem eru með losun í lágmarki miðað við aðrar vinnsluaðferðir. Losun frá eigin vinnslu árið 2019 var 504 tonn CO2. Þar sem skógurinn okkar bindur alla losun sem hlýst af rekstri Orkusölunnar og umfram það, þá nýtum við þá umfram bindingu til að jafna hluta af eigin vinnslu. Sú losun sem eftir stendur verður jöfnuð í samstarfi við Kolvið.

Orkusalan mun á ári hverju kolefnisjafna alla losun gróðurhúsa­lofttegunda bæði vegna reksturs fyrirtækisins og vinnslu orkunnar.

Umhverfisstefna Orkusölunnar

Hlutverk Orkusölunnar er að framleiða, kaupa og selja rafmagn til einstaklinga, fyrirtækja og stofnana um land allt. Orkusalan leggur áherslu á að skapa nýja möguleika í framleiðslu og sölu á endurnýjanlegri orku. Orkusalan hefur það að leiðarljósi að koma í veg fyrir mengun og vernda umhverfið og lífríkið við rekstur fyrirtækisins. Orkusalan fylgir lögum og reglugerðum í umhverfismálum og gengur lengra þegar það á við. Orkusalan hefur innleitt umhverfisstjórnun og skuldbundið sig til að vinna að stöðugum umbótum í umhverfismálum.

Sjá meira

Virkjanir

Orkusalan leggur ríka áherslu á samfélagslega ábyrgð í öllu sínu starfi og vill með því hafa jákvæð áhrif á allt umhverfi sitt og samfélagið í heild.

Komdu í viðskipti